PKP PLK zmodernizują przejazd w ciągu ul. Staroradomskiej

Na początku ubiegłego roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w korespondencji dotyczącej wypadków na torach, do jakich doszło w Jedlni-Letnisko, zadeklarowały wykonanie remontu przejścia dla pieszych na wysokości ul. Kopernika oraz modernizację przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Staroradomskiej. I o ile faktycznie jeszcze w 2017 r. gruntownie przebudowane zostało wspomniane przejście dla pieszych, to w temacie remontu i podniesienia do wyższej kategorii przejazdu, nic się nie działo.

Stan ul. Staroradomskiej w bezpośredniej okolicy przejazdu kolejowego nie tylko jest fatalny, ale i stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, bo kierowcy zamiast obserwować czy nie nadjeżdża pociąg i czy bezpiecznie mogą przejechać przez tory, muszą koncentrować się na tym, aby omijać dziury i nie uszkodzić zawieszenia pojazdu.

1

2

3

4

5

W związku z faktem, że Gmina położyła asfalt na ul. Staroradomskiej po obu stronach torów w części, która pozostaje w zarządzie samorządu, a bez utwardzenia pozostały jedynie fragmenty drogi po obu stronach torów stanowiące pas kolejowy i znajdujące się w zarządzie PKP PLK S.A., postanowiłem przypomnieć kolejowemu zarządcy infrastruktury o obietnicy zmodernizowania przejazdu.

Z informacji przekazanych przez Biuro Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wynika, że modernizacja przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Staroradomskiej przewidziana jest na drugą połowę czerwca 2018 r. W ramach tych prac podniesiona zostanie kategoria przejazdu (z kat. “D” do kat. “C”, czyli przejazd z samoczynną sygnalizacją świetlną) oraz wyasfaltowany zostanie dojazd do przejazdu i międzytorze.

Biuro Zarządu PKP PLK S.A. wyjaśniło również, że rozbieżność między poprzednio deklarowanym terminem modernizacji przejazdu i faktycznym wykonaniem tego zadania, wynika z unieważnia przetargu, co uniemożliwiło wykonanie prac jeszcze w 2017 r.

Poniżej odpowiedź z Biura Zarządu PKP PLK S.A.

PKP PLK

Prowadzone prace na pewno będą powodować utrudnienia dla okolicznych mieszkańców w związku z koniecznością zamknięcia przejazdu dla ruchu kołowego. Przygotowany harmonogram prac zakłada zamknięcia torowe, a więc w okresie prowadzenia remontu w tym rejonie pociągi będą poruszały się tylko po jednym torze, co może powodować również komplikacje dla podróżujących koleją.

Modernizacja przejazdu w Jedlni-Letnisko jest częścią większego projektu realizowanego przez PKP PLK S.A., w ramach którego na całym Mazowszu gruntownie przebudowanych zostanie 21 przejazdów. Więcej na ten temat można przeczytać m.in. na portalu rynek-kolejowy.pl

Dodaj komentarz