WSA potwierdza bezprawie w Urzędzie Gminy

Władza w naszej gminie, ze szczególnym uwzględnieniem wójta Piotra Leśnowolskiego, jest na tyle zdeprawowana, że nie robi sobie nic, nawet z prawomocnych wyroków sądów. Potwierdzeniem tego jest ostatnie orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2018 r. oraz uzasadnienie do niego. W wyroku wójt Leśnowolski został ukarany grzywną 1 000 zł za niewykonanie wcześniejszego, prawomocnego wyroku. Zasądzono też zwrot kosztów postępowania sądowego w wysokości 200 zł. Nie wiem ile jeszcze wyroków musi zapaść, i ile publicznych pieniędzy gmina na tym musi stracić, aby w naszej lokalnej władzy coś się zmieniło?

Sąd nie tylko nie pozostawił  żadnych wątpliwości, jak wygląda praworządność w Gminie Jedlnia-Letnisko, a wręcz potwierdził, że panuje u nas bezprawie. Oprócz nałożenia grzywny Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że wójt dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Niektóre sformułowania z uzasadnienia wyroku powinny budzić niepokój mieszkańców naszej gminy. WSA zauważył między innymi, że wójt zlekceważył i nierespektował prawomocnego orzeczenia; w efekcie nie buduje to zaufania obywateli do organów administracji publicznej, co powinno być priorytetem w postępowaniu organów samorządu.

Nawet w przypadku złożenia przez wójta Gminy Jedlnia-Letnisko skargi kasacyjnej, co dla Urzędu Gminy będzie wiązało się z kolejnymi kosztami, Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrujący taką skargę kasacyjną, nie może zmienić zapadłego orzeczenia! W przypadku rażących uchybień prawnych, NSA może jedynie uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi I instancji lub utrzymać w mocy skarżone orzeczenie.

IMG_0001

 

 

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005