Bezpieczniejszy przejazd kolejowy w ulicy Staroradomskiej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły ostatnią fazę przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Staroradomskiej w Jedlni-Letnisko, to jest zmianę jego kategorii z “D” na “C”. Dzięki czemu znacząco podniesie się poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego na przejeździe, między innymi poprzez zainstalowanie  urządzeń systemu samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP). Zamontowany został już pierwszy i jednocześnie najważniejszy element, czyli szafa sterownicza systemu SSP.

przejazd przejazd2

Jeszcze w czerwcu gruntownie został przebudowany sam przejazd. Wymieniono całą nawierzchnię kolejową od podtorza i nowego tłucznia począwszy, na nowych szynach i prefabrykowanych płytach przejazdowych kończąc. Wyasfaltowane zostało także międzytorze oraz dojazdy do przejazdu w odległości 4 metrów od skrajnych szyn. To zakres obowiązków należący do zarządcy kolejowej infrastruktury.

przejazd4

przejazd3

przejazd5

Bardzo się cieszę, że kilkumiesięczne starania i korespondencja z Centralą oraz Zakładem Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej PKP PLK S.A., a także wywieranie presji i monitorowanie tempa realizacji, tej zapowiedzianej jeszcze w styczniu 2017 r. przez PKP PLK S.A., inwestycji, zakończyło się pełnym sukcesem.

SKM_554e18082112350-1

SKM_554e18100114280-1

W pismach, jakie otrzymałem w ostatnim czasie od PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej, stwierdzono, że Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, który jest zarządcą drogi, jaką jest ulica Staroradomska, wystąpił o zgodę na wyasfaltowanie pozostałej części dojazdu do przejazdu kolejowego, i taką zgodę otrzymał. Także wszelkie pytania w zakresie uzupełnienia asfaltu w okolicy przejazdu w ul. Staroradomskiej mieszkańcy powinni kierować bezpośrednio do Urzędu Gminy i wójta.

Szkoda tylko, że Urząd Gminy przez ostatnie miesiące, mimo zgody PKP PLK, nie był w stanie położyć tych kilkudziesięciu metrów kwadratowych asfaltu w rejonie przejazdu, tak aby zapewnić pełną spójność tego ciągu komunikacyjnego. Nie jest to przecież jakaś wielka inwestycja wymagająca skompletowania dużej dokumentacji i trybu przetargowego do jej zrealizowania.