Czy będzie podwyżka opłat za wywóz śmieci?

Kilka dni temu Urząd Gminy rozstrzygnął przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Sprawą wywozu śmieci ma także zająć się komisja budżetowa, która na swoim najbliższym posiedzeniu będzie opiniować projekt uchwały w sprawie określenia „stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego”. Niechlubna tradycja, w której ze strony urzędu nie ma żadnych informacji, w jaki sposób mają być zmienione opłaty i czy planowane są jakieś podwyżki, jest kontynuowana kolejny raz. Nie jest również opublikowany projekt uchwały, która ma być opiniowana. Z drugiej strony, nie byłoby chyba potrzeby, aby opiniować opłaty, jeśli pozostawałyby one na dotychczasowym poziomie. Szkoda tylko, że po raz kolejny mieszkańcy zdani są wyłącznie na domysły i ukrywa się przed nimi niewygodne informacje. Ciekaw jestem, jak ewentualna podwyżka opłat za śmieci zostanie odebrana przez mieszkańców w kontekście niedawnej, prawie maksymalnej podwyżki pensji dla wójta i jego planów zadłużania gminy.

Zresztą bardzo interesujący, żeby nie powiedzieć zastanawiający, jest w tym kontekście sam przetarg i jego rozstrzygnięcie. Sporo można wywnioskować na podstawie analizy postępowań w zakresie zagospodarowania odpadami z lat wcześniejszych.

Pierwszy przetarg na nowych zasadach, w których obowiązek gospodarowania odpadami został przerzucony na gminy, obejmował okres 1 lipca 2013 – 30 czerwca 2014. W specyfikacji zapisano między innymi: liczba gospodarstw domowych – 3234; liczba osób zameldowanych – 12 326; przewidywana ilość odpadów w skali roku – 1800 Mg (tj. 1800 ton). Postępowanie wygrała firma Almax za cenę 518 673, 60 zł.

Na okres od 1 lipca 2014 do końca tego roku zorganizowano kolejny przetarg, w którego specyfikacji założono: liczba gospodarstw domowych – 3349; liczba osób zameldowanych – 12 361; przewidywana ilość odpadów w skali roku – 1300 Mg. Tym razem udzielono zamówienia firmie Tonsmeier Wschód (czyli dawany Almax) za cenę 402 447,66 zł! Łatwo zobaczyć, że półroczny wywóz odpadów kosztował niewiele mniej (116 225,94 zł), niż wcześniejszy przetarg obejmujący cały rok!

Natomiast w przetargu obejmującym cały 2015 rok (od 1 stycznia do 31 grudnia) założono: liczba gospodarstw domowych – 3280;  liczba osób zameldowanych – 12 416; przewidywana ilość odpadów w skali roku – 1300 Mg. Po raz kolejny zamówienia udzielono  firmie Tonsmeier Wschód, tym razem za ceną aż 839 964,00 zł! Czyli w stosunku do poprzedniego przetargu obejmującego okres całego roku jest to wzrost ceny o ponad 60%!

W tym ostatnim przetargu zwracają uwagę gigantyczne wręcz ilości zarezerwowane dla punktu selektywnego zbierania odpadków komunalnych (PSZOK). Szacowane jest między innymi zebranie 100 ton odpadów zielonych, 20 ton zużytych opon, 20 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czy 150 ton odpadów remontowych! W tym przypadku widać wyraźny wzrost, natomiast liczba gospodarstw i liczba mieszkańców są na podobnym poziomie co wcześniej, z kolei szacowana liczba odpadów, w stosunku do wcześniejszego okresu pełnego roku, jest mniejsza o 500 Mg (500 ton)! Należy zatem postawić pytanie, z czego wynika tak drastycznie wysoka cena, wyższa o ponad 60% (321 290,40 zł) w stosunku do poprzedniego przetargu obejmującego pełny rok? Jeśli dodamy do tego fakt, że od kilkunastu tygodni (nawet jeszcze przed rozpisaniem przetargu) gwałtownie spada cena paliwa, a nasza gmina leży blisko Radomia, ma małą powierzchnię i zwartą zabudowę (sama Jedlnia-Letnisko to blisko 1/3 wszystkich mieszkańców gminy), to zaproponowana cena powinna budzić zastanowienie.

Warto chyba by było, aby jakieś niezależne instytucje sprawdziły prawidłowość postępowań przetargowych prowadzonych w naszej gminie, także pod względem gospodarności. Niezależnie od tego, skoro zaproponowana cena jest wyższa o ponad 60% w stosunku do poprzedniego przetargu, to chyba z dużym prawdopodobieństwem można odpowiedzieć na pytanie, co będzie przedmiotem posiedzenia komisji budżetowej i jakie to będzie miało skutki dla wszystkich mieszkańców!

One thought on “Czy będzie podwyżka opłat za wywóz śmieci?

  1. Victoria says:

    Ludzie wezcie się w ,,KUPE”
    ,Niejedna już EKIPA
    bez grama SZACUNKU
    ,,KOPIE NAS w /x/UPE.!!! )

Dodaj komentarz