Czyje uprzedzenia realizuje Rada Gminy?

W ostatnich dniach grudnia odbyły się dwie sesje Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Niestety wnioski, jakie można wyciągnąć analizując zachowanie nowej większości w Radzie, nie są zbyt optymistyczne. Kolejny raz, przynajmniej na razie, należy przygotować się na duże porcje obłudy i cynizmu.

Obłudę i cynizm pokazał właśnie cały klub „Razem dla Gminy” w czasie sesji nadzwyczajnej, odrzucając kandydaturę Renaty Pasek na funkcję wiceprzewodniczącej Rady Gminy. Pani przewodnicząca Grad deklarowała niedawno merytoryczną współpracę ze wszystkimi radnymi, bez uprawiania zbędnej polityki. Długo nie trzeba było czekać, aby sprawdzić, jaka jest wiarygodność nowej przewodniczącej. Merytoryczna współpraca wyglądała tak, że większość radnych nie podała nawet jednego rzeczowego argumentu przeciwko kandydaturze Renaty Pasek! Po prostu „nie, bo nie”. Pocieszająca jest jednak reakcja sołtysów i mieszkańców obecnych na sesji, którzy wyrazili swoją dezaprobatę dla takiego niemerytorycznego nastawienia. Trzeba liczyć, że takie zachowanie nie spodoba się również mieszkańcom, którzy mogą oglądać sesje w Internecie.

protokol

źródło: http://jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=92&menu=121&dzialy=121&akcja=artykul&artykul=3349

Sytuacja ta jest dosyć komiczna, bo czym może uzasadnić swoją postawę pani Grad, która mieszka w naszej gminie od trzech lat i dotychczas nie angażowała się na rzecz lokalnego samorządu? Nie wiem, kiedy zdążyła poznać pracę samorządową Renaty Pasek, która jest wybierana na radną ze swojego okręgu od 2006 r. Z czego wywodzi więc swoje przesłanki do tak krytycznej, dyskredytującej oceny wobec pani Pasek? Podobnie inni radni, którzy głosowali przeciwko tej kandydaturze. W większości to ludzie nowi, którzy do tej pory nie interesowali się pracą samorządu. Skąd  zatem czerpią argumenty do tak jednoznacznie krytycznej oceny, nie przedstawiając żadnych racji na poparcie swojego stanowiska?

Wydaje się niestety, że klub „Razem dla Gminy” to, jak na razie, narzędzie w rękach jednego człowieka, któremu radni muszą być posłuszni. I oprócz założonych celów, większość w Radzie Gminy „przy okazji” realizuje także fobie i bezpodstawne uprzedzenia tego człowieka. Wiadomo o kogo chodzi, bo część tych fobii i uprzedzeń była publicznie prezentowana w kampanii wyborczej na stanowisko wójta. Szkoda tylko, że ktoś z klubu „RdG” uczynił sobie bezwolne narzędzie do wdrażania w życie swoich negatywnych uczuć i emocji, jakie żywi względem innych osób, a radni bezkrytycznie zaakceptowali taką rolę. Jeżeli będą oni dalej głosować tak, jak koś im każe, to nic gorszego nie mogło spotkać naszej gminy. Znów Rada będzie „maszynką” do automatycznego przyklepywania decyzji, podjętych w innym gabinecie.

Kampania wyborcza już dawno się skończyła, zatem dobrze by było, aby nasi samorządowcy nie wpisywali się w scenariusze czy uprzedzenia pomyślane na czas walki wyborczej. Według mnie najważniejszą cechą dobrego radnego powinna być niezależność i samodzielność w myśleniu i podejmowaniu decyzji. W przeciwnym wypadku radny staje się marionetką, którą ktoś inny steruje. Zobaczymy, czy Rada Gminy w kolejnych sprawach też będzie realizować „nakazy”, jak należy głosować. W takim przypadku mieszkańcy powinni kierować do swoich radnych pytania, czyje interesy chcą realizować?

2 thoughts on “Czyje uprzedzenia realizuje Rada Gminy?

 1. Victoria says:

  Stworzony protokół
  tej przewodniczącej rady,
  reszta ,,na doczepkę „,
  bez słowa ,,porady”

  Przewodząca mówiła
  inni zaś tylko słuchali.
  Po co ten PROTOKÓŁ
  co go podpisali ?

  Protokół BEZ DATY
  niczym ,,notatka bezpieki ”
  Lub zapiski ministra
  tego,co ,,bez teki ” :)

  No i ten ,,nadzór radcy”
  WYBITNIE FACHOWY :)
  Widać,że brakło czasu
  lub,,WYSIŁKU GŁOWY ”

  Jest,to ,,ŚWIETNY PRZYKŁAD”
  ,,WDRAŻANIA DEMOKRACJI ”
  Lub REFORMY ROLNEJ
  w chałupkach lub STACJI :)

 2. Victoria says:

  Radni RdG wierzą w Wójta,
  także słowom P.GRAD
  Mamy lokalną ,,pierestrojkę”
  niczym w KRAJU RAD /ZSRR/ :)

  Wiara jest potrzebna
  w coś trzeba wierzyć.
  WIERZĄC BEZKRYTYCZNIE
  GŁUPOCIE los trzeba POWIERZYĆ!!!

Dodaj komentarz